Стажантска програма

„1001 рецепти” организира неплатена стажантска програма, която дава възможност на млади и амбициозни студенти да проявят креативност, да придобият опит и да станат част от екипа на фирмата в рамките на един месец. Програмата предоставя възможност на стажантите да работят дистанционно, като не ги ограничава с работно време и присъствие на работното място. От тях се изисква да предадат определен брой текстове, които да станат част от съдържанието на сайта, като за онези материали, които представляват цели авторски статии, сайтът ще посочва името на техния автор. След предаване на материалите стажантите ще получат документ, удостоверяващ участието им в стажантската програма, характеристика на задълженията им и оценка на тяхната работа.

Условия

Изискванията към стажанта са:

  • Да представи 10 авторски статии с дължина между 1000 и 1300 символа по предварително зададено от екипа на „1001 рецепти” заглавие. Темите на материалите могат да бъдат предложени и от стажанта, като е необходимо те да бъдат предварително одобрени от екипа и да се дадат насоки на стажанта за ключовите акценти в статията. Тези материали ще посочват името на своя автор и ще бъдат публикувани в сайта.
  • Всички материали, които стажантът предава, не трябва да са копирани от други източници, а трябва да бъдат изцяло авторски. Всички предадени текстове подлежат на редакция от страна на екипа и ще бъдат проследени за копиране от други източници с помощта на специализиран софтуер.

За информация

Кандидатите за стаж могат да изпратят CV/автобиография на office@1001recepti.com или да се обадят на телефон 0884 218 730.

© 2007-2024 1001 Рецепти ООД. Всички права запазени.